W ostatnich tygodniach Zespół NGL TAX uzyskał zwrot i efektywne odliczenie prawie 1,5 mln zł VAT dla spółki działającej w branży telekomunikacyjnej. Działalność naszego klienta polega na inwestowaniu w inne spółki i świadczeniu na ich rzecz usług zarządzania w celu porządkowania ich działalności i budowania wartości całej grupy spółek.

Oprócz obsługi czynności sprawdzających nasz Zespół kompleksowo przygotował klienta do wystąpienia o zwrot porządkując rozliczenia ze spółkami zależnymi w zakresie VAT i CIT. Weryfikacja objęła również badanie alokacji wydatków do poszczególnych rodzajów działalności klienta oraz metodologię odliczania VAT z wykorzystaniem proporcji sprzedaży. Ponadto uzyskaliśmy dla klienta interpretację indywidualną potwierdzającą wypracowaną metodologię odliczania VAT.

Nasz Zespół z sukcesem doprowadził do końca projekt w zakresie uporządkowania funkcji holdingowych w grupie spółek prowadzących działalność w branży transportowej i przeprowadzkowej. Efektem było uporządkowanie zasad świadczenia usług przez spółkę holdingową z wykorzystaniem tzw. safe harbour dla usług zarządzania i skorygowanie rozliczeń w zakresie CIT za okres 5 lat.

Dzięki kompleksowej obsłudze procesu przez nasz Zespół, klient uzyskał nadpłatę w CIT w wysokości prawie 1 mln zł.

Press release