Wzmacniamy nasza pozycję na rynku energetyki odnawialnej dzięki kolejnej zamkniętej transakcji. Wspieraliśmy fundusz inwestycyjny KGAL w nabyciu projektu elektrowni wiatrowej o mocy 13 MW zlokalizowanej w Ciekocinko.

Nasz Klient nabył udziały w spółce celowej posiadającej gotowy do realizacji projekt budowy elektrowni wiatrowej o łącznej mocy 13MW. Nasz zespół podatkowy i prawny (z NGL Legal) wspierał KGAL na każdym etapie transakcji, w tym w przeprowadzeniu badania due diligence, ustrukturyzowaniu transakcji, negocjacjach i zawarciu umowy sprzedaży.

Press release