Nowe propozycje podatkowe na 2021 r. to w rzeczywistości możliwość z odroczenia opodatkowania do momentu wypłaty środków ze spółki, czyli tzw. „estoński CIT” oraz możliwość powołania w spółce funduszu inwestycyjnego.

„Estoński CIT” to opodatkowanie dochodów spółki kapitałowej nie na moment ich osiągnięcia – tak jak to ma miejsce dzisiaj – tylko na moment dystrybucji zysku do wspólników. Rozwiązanie nie będzie jednak dotyczyło wszystkich podatników – aby z niego skorzystać trzeba spełnić kilka warunków. W szczególności spółka nie może osiągać dochodów przekraczających 50 mln zł rocznie, musi inwestować w nowe środki trwałe czy zatrudniać minimum 3 osoby.

Fundusz inwestycyjny to z kolei możliwość „odłożenia” środków na przyszłe inwestycje z możliwością rozpoznania kosztu podatkowego już na moment ich przesunięcia do takiego funduszu. Warunkiem jest wydatkowanie zgromadzonych w funduszu środków na określone cele inwestycyjne.

Szerzej w artykule Rzeczpospolitej z komentarzem eksperta, Darii Górki, doradcy podatkowego i starszego konsultanta w NGL Tax.

Daria Górka

Daria Górka

Senior Consultant, doradca podatkowy w NGL Legal