Nasz Zespół uczestniczył w zorganizowanych przez Ministerstwo Finansów prekonsultacjach tzw. pakietu SLIM VAT 2, przedstawiając własne eksperckie stanowisko, a także uwagi naszych Klientów.
Pakiet SLIM VAT 2 zawiera m.in. następujące propozycje:

  • uregulowanie zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych w sytuacji gdy za transport odpowiada pierwszy dostawca
  • korygowanie importu usług i WNT w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstała przyczyna korekty
  • usunięcie sankcji za spóźnione wykazywanie import usług
  • przekazywanie informacji o pojazdach dających pełne prawo do odliczenia VAT do 25 dnia kolejnego miesiąca
  • umożliwienie wyboru opodatkowania dostawy nieruchomości przez oświadczenie w akcie notarialnym
  • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat
  • likwidację duplikatów faktur
  • ułatwienia w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących

Nasz zespół w przedstawionym stanowisku odniósł się do propozycji Ministerstwa Finansów wskazując, które ze szczegółów proponowanych rozwiązań wymagają jeszcze doprecyzowania aby rozliczanie VAT stało się rzeczywiście łatwiejsze zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa.
Mamy nadzieję, że nasze propozycje spotkają się z aprobatą Ministerstwa Finansów, co przyczyni się do poprawy jakości prawa podatkowego w Polsce.

Press release