Opinia zabezpieczająca jest wydawana przez Szefa KAS i ma na celu potwierdzenie, że planowane przez przedsiębiorcę czynności nie stanowią unikania opodatkowania w rozumieniu tzw. klauzuli GAAR.

Nasz Klient posiada nierozliczone straty podatkowe z lat ubiegłych oraz dodatkowo planuje spłacić odsetki od pożyczek, które dodatkowo nie zostaną w całości rozliczone w 1 roku podatkowym z uwagi na ograniczenia wynikające z cienkiej kapitalizacji. Tym samym, istotnie zwiększone koszty podatkowe z nieodliczonych odsetek, a także straty podatkowe nie mogłyby być przez podatnika rozliczone w „standardowych” okolicznościach (planowane dochody byłyby bowiem zbyt niskie). W konsekwencji Klient „straciłby” aktywo w postaci nieodliczonych odsetek i strat podatkowych.

Rozwiązaniem było obniżenie stawek amortyzacyjnych, co istotnie wpłynie na zwiększenie dochodu i pozwoli rozliczyć odsetki i straty, czyli osiągnąć korzyść podatkową.

Szef KAS potwierdził, że takie działanie jest dozwolone i nie stanowi unikania opodatkowania.

Warto podkreślić, że zgodnie z oficjalnymi danymi zaprezentowanymi ostatnio przez Ministerstwo Finansów na 23 października 2020 złożono w sumie 60 wniosków o opinie zabezpieczające, a Szef KAS wydał w sumie 22 opinie.

Press release