Nasz Klient działa w branży energetyki odnawialnej. Nabył od dewelopera wszystkie prawa do realizacji projektu w zakresie budowy farmy wiatrowej. Następnie wystąpił o zwrot VAT twierdząc, że umowa sprzedaży projektu nie była umową sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jako taka powinna podlegać VAT a Klient powinien mieć prawo do jego odliczenia. Stanowisko Klienta wspieranego przez Zespół podatkowy NGL Tax uznał również urząd skarbowy, który dokonał zwrotu VAT dla Spółki.

Ponadto, nasz Zespół wspierał Klienta w uzyskaniu zwrotu VAT również za kolejne miesiące, w których ponosił wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym w zakresie rozwoju projektu. Także w odniesieniu do tych okresów organy podatkowe nie kwestionowały zasadności zwrotu VAT i przelały wszystkie wnioskowane kwoty na rachunek Klienta.

W sumie Zespół NGL Tax skutecznie pomógł naszemu Klientowi uzyskać zwrot ponad 5 mln zł podatku.

Press release